Cílová tepová frekvence

Pokud začínáte s pohybovou aktivitou po delší době nečinnosti, popř. po nějaké těžké nemoci, byla by velmi vhodná lékařská prohlídka. Bohužel u nás běžný systém prohlídek bez kompletního zátěžového testu EKG je prakticky k ničemu. Ideální je zátěžový test na běžícím pásu s proměnným sklonem. Běžné veloergometry neumožní lidem, kteří pravidelně nejezdí na kole, většinou dosáhnout maximální tepovou frekvenci – dříve dojde k úplné únavě svalstva nohou. Přitom je známo, že polovina všech srdečně-cévních komplikací se projeví až v nejvyšší čtvrtině zátěže (tepové frekvence). Bez absolvování zátěžového EKG alespoň na veloergometru je nutno začít velmi opatrně nejlépe chůzí nebo pomalým plaváním.

Pro správný účinek aerobních aktivit je nutné znát svoji cílovou tepovou frekvenci – ta se pohybuje okolo 80% předpokládané maximální tepové frekvence. Tato maximální tepová frekvence se určí u mužů : 205 minus ½ věku, u žen 220 minus věk. ( v případě věku 50 let vychází u muže 205-25=180 a u ženy 220-50=170 tepů za minutu). Cílová tepová frekvence pak představuje 80% z takto zjištěného maxima. (opět v případě věku 50 let vychází u muže 80% ze 180=144, u ženy  80% ze 170=136). Když puls dosáhne této hodnoty po dobu min. 20 minut a to 4x týdně, bude dosaženo potřebného aerobního tréninkového efektu