Ideální váha a energie

Dosažená váha je jen pomocným ukazatelem, protože se jednoduše zjišťuje. Rozhodujícím pro zdraví je ale obsah tělesného tuku – jeho přesné měření je možné pouze kombinací měření tloušťky kožních řas a podvodního vážení. Údaje moderních vah, které to zvládají na počkání je proto třeba vždy brát s rezervou, lze je ale dobře využít ke zjišťování trendů pokud se na jedné dané váze vážíte vždy za stejných podmínek.
Za ideální se považuje u mužů 15-19% tělesného tuku, u žen pak 18-22%. V těchto hodnotách se budete pohybovat, pokud Vaše váha odpovídá níže spočítané hodnotě – automaticky se také dopočítá tabulka s Vaší základní energetickou potřebou.

Obecně užívané vzorce pro určení hmotnosti jako BMI (hmotnost v kilogramech vydělená výškou v metrech na druhou) bohužel nezohledňují rozdíly ve fyzické stavbě mezi muži a ženami. Použijeme proto modifikovaného Mahoneyho vzorce – při takto určené váze bude množství tělesného tuku ve správném rozmezí.

pozn.:  všechny vzorce uvažují průměrnou úroveň svalového aparátu, což bývá v dnešní pohodlné populaci velký problém. Aktivní sportovci mají například váhu jakoby vyšší než ideální, ale protože je tvořena z větší části svaly, podíl tělesného tuku bývá nižší (i pod 10%).

Pohlaví: Muž / Žena
Výška v cm:

Odpovídající energetický příjem lze přibližně určit z vypočítané ideální váhy, věku a způsobu života dle následujících vzorců. Takto určený denní energetický příjem zabezpečí rovnováhu příjmu a výdaje energie a tím i udržení váhy.

Ideální váha
Typ námahy Nutný denní příjem
energie:
Sedavé zaměstnání, věk do 40 let
Sedavé zaměstnání, věk nad 40 let
Fyzicky náročné zaměstnání
nebo 1 hod denně intenzivního sportu