Alkohol – existuje bezpečné množství ?

Že je alkohol nervový jed, je všeobecně známé. Dosud byla ale mírná konzumace alkoholu všeobecně považována za relativně bezpečnou. Poslední studie, zejména nejrozsáhlejší studie pařížské Sorbonny na vzorku 32 milionů osob ale ukazují, že bezpečná hranice neexistuje. Nejedná se ale tentokrát o riziko poškození jater – to je nadále spojováno s vyšší konzumací alkoholu, ale poškození mozku!

Už každodenní jedno pivo k obědu nebo večeři významně zvyšuje riziko demence ve věku do 65-ti let. Přesné mechanismy poškozování mozku pravidelným příjmem alkoholu zatím známé nejsou. Jednou ze známých příčin je působení zvýšeného krevního tlaku, které konzumace alkoholu vyvolává, na poruchy v krevním zásobování mozku v seniorském věku, tzv. vaskulární demenci. V každém případě jsou tato nová zjištění velmi pádným důvodem na jednoznačné doporučení, alkohol konzumovat opravdu jen výjimečně.

> Tip dne > Alkohol – existuje bezpečné množství ?

Normální je být zdravý a cítit se plný síly v každém věku. Pokud k tomu máte současné době daleko, nevzdávejte se.

Tyto stránky Vám nabídnou řešení v každém případě.